Hvor starter forbrugerens ansvar, og hvor slutter vandværkets? 

Danske Vandværker har lavet en plakat, som viser hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder.